آدرس : تبریز ، جاده آذرشهر ، شهرک صنعتی شهید سلیمی ، ۲۰ متری اصلی ، ۲۰ متری هشتم

تلفن :۰۴۱۳۴۳۲۹۶۱۸
۰۹۰۵۵۳۲۳۶۷۶
۰۴۱۳۴۳۲۹۶۰۵
۴۱۳۴۳۲۹۶۰۳

فاکس : 04134329605

آدرس ایمیل : info@delsa.com